Nominera mera!

Känner du någon som du tror vore perfekt för en viss post hos oss på Akademiska Föreningen? Nedan kan du nominera till de poster som just nu är utlysta.

OBS! Nomineringar skall vara AFs Valberedning, via AFs sekreterare, tillhanda senast tisdagen den 18 mars 2019 , kl. 15.00. Ansökningar/nomineringar som inkommer efter utsatt tid behandlas ej.

 

Nominering till överstyrelsemötet 10/04

Namn på nominerad *
Namn på nominerad
Namn på dig som nominerar *
Namn på dig som nominerar