Lunds studentliv växer och antalet aktiviteter har fördubblats i AF-borgen, som är navet. Här engagerar sig studenter utöver studierna i allt från spex till arbetsmarknadsdagar. Här ryms baler, studiecirklar, debatter, radio, och helt nya projekt.

Allt detta sliter såklart på vår borg. Den byggdes 1851 och nu måste den uppgraderas och renoveras. Vi behöver din hjälp för att säkra en hållbar och tillgänglig borg för dagens och framtidens studenter. Är du med?

frilagd.png
 

Fasadritning från första tillbyggnationen år 1911.
Nu är det dags igen!


En borg för fler

trappa.png

När borgen byggdes var grundidén att alla studenter i Lund skulle få plats och vi vill fortfarande att alla studenter ska känna att borgen är deras. Hit ska du kunna komma oavsett vem du är och utan att begränsas av fysiska eller sociala hinder. Vi vill:

 • Bygga en ny hiss med ingång från S:t Annegatan som går hela vägen upp till 5:e våningen

 • Bygga nya handikapptoaletter

 • Förbättra flödena kring Stora Salen och Athen genom en ny trappa

 • Bygga ut garderoben på entréplan


En borg för mer

Studentlivet växer. Vi vill att det ska kunna växa ännu mer.  Samtidigt ökar kraven på bland annat brandsäkerhet och logistik. Borgen behöver anpassas för bättre och nya evenmang.

Vi vill:

 • Renovera scenen och dess kringutrymmen (ex. Spexkök och Röda Rummet)

 • Öppna upp mellan Stora Salen och nuvarande Konsertsalen

 • Bygga fler nya toaletter på entré- och andra plan

 • Skapa en modern scen för teater och event på första plan

 • Göra ett nytt varuintag med bättre logistikutrymmen i anslutning till den nya hissen

 • Bygga en ny uteplats mot Lundagård


Syns inte -
finns ändå

borgennatt-min-2.jpg

Vissa delar av projektet kommer såklart att synas tydligt. Men en hel del syns inte. Det gör det inte mindre viktigt. För att kunna fortsätta vara i borgen behöver vi ta hand om:

 • Ventilationssystemen

 • Brandskydd/Sprinklers

 • Passersystem och dörrar

 • Elinstallationer


Projektet beräknas kostar runt 80 miljoner kronor. Till det tillkommer inventarier som exempelvis nya stolar, bord och scenutrustning. Vi kan inte finansiera detta kommersiellt, dvs med lån, utan är helt beroende av donationer, bidrag och olika former av stöd i stort och smått.

Arbetet med detta har pågått en längre tid och vi har fått ett fantastiskt gensvar från ett antal organisationer och företag i Lund. Men, vi har en bit kvar, för att också få in t.ex. inventarier. Nu behöver vi DIN hjälp.

Klicka på länken till vänster eller swisha: 123 268 8091