Verksamhet >> Nätverkande

Knyt kontakter och lär dig allt om ungt ledarskap, entreprenörskap och nyföretagaranda samtidigt. Du kan också vara med och arrangera aktiviteter för Lunds utbytesstudenter, eller ta del av dessa aktiviteter om du själv är på utbytestermin. Läs mer om dina möjligheter till nätverkande här.

 
 
 

Föreningar

AIESEC

Med över 90,000 medlemmar i 126 länder är AIESEC världens största studentdrivna organisation. Genom sitt medlemsprogram erbjuder AIESEC i Lund en plattform för unga ledare att utvecklas. De erbjuder också nuvarande och nyexaminerade studenter en möjlighet till internationell praktik eller att utveckla professionella färdigheter genom volontärarbete.

 

ESN LUND

ESN Lund är en ideell studentorganisation som syftar till att erbjuda internationella studenter i Lund den bästa möjliga erfarenheten av sin tid i Lund genom att anordna roliga händelser (till exempel resor till Stockholm, Lappland, Sea Battle, en stughelg eller sportaktiviteter) och hjälpa elever med problem.

 

Fena, föreningen för entreprenörskap och nyföretagaranda

FENA, Föreningen för Entreprenörskap och nyföretagaranda, arbetar för att främja entreprenörsandan vid Sveriges högskolor och universitet. Föreningen arbetar för att inspirera studenter till idéutveckling och nyföretagande. De arbetar aktivt med att inspirera, höja kunskapen och hjälpa studenter att förverkliga sina drömmar och skapa sina egna möjligheter.

 

LUPEF, LUNDS EKONOMISKA OCH POLITISKA FÖRENING

En programförening som framför allt verkar för studerande till pol.mag och pol.kand med de grundläggandena syftena att utgöra ett kontaktnät; att stimulera till politisk och ekonomisk debatt samt bevaka pol.mag- och pol.kandstudenternas intressen.

 

SjöLund

SjöLund, en navalakademisk förening, startad år 1964 har som syfte att som avkoppling från arbete och studier samla ledamöterna kring akademiska och örlogsmässiga traditioner, att hävda flottans intressen, att hålla kontakt med det aktiva kamraterna i Flottan samt att verka för fast sammanhållning mellan ledamöterna och Flottan.