Verksamhet >> Nätverkande

Knyt kontakter och lär dig allt om ungt ledarskap, entreprenörskap och nyföretagaranda samtidigt. Du kan också vara med och arrangera aktiviteter för Lunds utbytesstudenter, eller ta del av dessa aktiviteter om du själv är på utbytestermin. Läs mer om dina möjligheter till nätverkande här.

 
 
 

Erkända föreningar

AIESEC

Med över 100 000 medlemmar i 126 länder och territorier, är AIESEC världens största studentdrivna ideella organisation. Future Leaders-programmet på campus erbjuder studenter till en modell för att utveckla sitt potentiella ledarskap genom att delta i projekt och genom verkliga upplevelser på arbetsplatsen. Utöver detta ger Global Volunteer-programmet möjlighet att arbeta på ett internationellt projekt i linje med FN: s mål för hållbar utveckling.
 

 
EASA Official Logo.jpg

EASA

East Asia Student Association Lund (EASA) är en politiskt och religiöst obunden studentförening som verkar för att öka intresset och sprida kunskap kring Öst- och Sydostasien. Genom olika aktiviteter arbetar vi för att skapa en plattform som främjar akademiska, sociala och kulturella utbyten mellan studenter med olika bakgrunder. Enkelt sagt, om du är intresserad för Öst- och Sydostasien, då är EASA rätt förening för dig! 

 
KUF - LOGGA.jpg

KUF - Kriminologernas Universitetsförening

Kriminologernas Universitetsförening, KUF, är en förening för alla som läser kandidatprogrammet- masterprogrammet- eller fristående kurser i kriminologi samt fristående kurser i rättssociologi! Vi anordnar nollningsperiod för alla förstaårsstudenter på kriminologiprogrammet i Lund och arrangerar under resten av varje läsår roliga och intressanta aktiviteter som gästföreläsningar, sittningar och idrottsevenemang. KUF samarbetar även mycket med Samhällsvetarkåren i projekt som SAMarbetet och SAMbucklan.

 

LUPEF, LUNDS EKONOMISKA OCH POLITISKA FÖRENING

En programförening som framför allt verkar för studerande till pol.mag och pol.kand med de grundläggandena syftena att utgöra ett kontaktnät; att stimulera till politisk och ekonomisk debatt samt bevaka pol.mag- och pol.kandstudenternas intressen.

 
mil

MiL - Människorättsvetare i Lund

Människorättsvetare i Lund är en programförening för studenter vid Lunds Universitets kandidatprogram i Mänskliga Rättigheter samt övriga studenter som läser kurser i mänskliga rättigheter. Vi arrangerar introveckor för nya studenter, föreläsningar och festligheter. Vårt mål är att skapa sammanhållning MR-vetare emellan och bidra med ett socialt sammanhang utanför föreläsningssalen. Föreningen styrs av medlemmarna och det är vi tillsammans som bestämmer vad MiL skall vara och göra. 

 
pil.png

Personalvetare i Lund

Personalvetare i Lund (PiL) är föreningen för studenter i Lund som läser PA-programmet eller kurser med inriktning mot personalfrågor vid Lunds Universitet. PiL engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor och universitetsliv, men framförallt vill de som förening fungera som en mötesplats för deras medlemmar.

 
spil.png

Samhällsplanerare i Lund

Samhällsplanerare i Lund (SPiL) är föreningen för studenter på kandidatprogrammet i samhällsplanering vid Lunds Universitet. De vänder sig också till personer med intresse för urbana och samhällplaneringsrelaterade frågor. SPiL anordnar föreläsningar med olika teman, liksom studiesociala aktiviteter i form av pubar och sittningar. 

 

SjöLund

SjöLund, en navalakademisk förening, startad år 1964 har som syfte att som avkoppling från arbete och studier samla ledamöterna kring akademiska och örlogsmässiga traditioner, att hävda flottans intressen, att hålla kontakt med det aktiva kamraterna i Flottan samt att verka för fast sammanhållning mellan ledamöterna och Flottan.

 

Samarbetsföreningar

 
1382035_1389640444589986_1458744579_n.png

World Values Initiative Lund

World Values Initiative Lund (WVI) är en ideell förening som syftar till att vara en plattform för studenter att utveckla sig själva. WVI gör detta genom att hålla i workshops och andra större event med fokus på personlig utveckling och självledarskap. Genom att ge stunder som deltar på våra event chansen att utforska sig själva och lista ut vad som är allra viktigast för just dem så försöker vi bidra till en mer värderingsdriven värld!