Verksamhet >> Nätverkande

Knyt kontakter och lär dig allt om ungt ledarskap, entreprenörskap och nyföretagaranda samtidigt. Du kan också vara med och arrangera aktiviteter för Lunds utbytesstudenter, eller ta del av dessa aktiviteter om du själv är på utbytestermin. Läs mer om dina möjligheter till nätverkande här.

 
 
 

Erkända föreningar

AIESEC

Med över 100 000 medlemmar i 126 länder och territorier, är AIESEC världens största studentdrivna ideella organisation. Future Leaders-programmet på campus erbjuder studenter till en modell för att utveckla sitt potentiella ledarskap genom att delta i projekt och genom verkliga upplevelser på arbetsplatsen. Utöver detta ger Global Volunteer-programmet möjlighet att arbeta på ett internationellt projekt i linje med FN: s mål för hållbar utveckling.
 

 

ESN LUND

ESN Lund är en ideell studentorganisation som syftar till att erbjuda internationella studenter i Lund den bästa möjliga erfarenheten av sin tid i Lund genom att anordna roliga händelser (till exempel resor till Stockholm, Lappland, Sea Battle, en stughelg eller sportaktiviteter) och hjälpa elever med de problem som en internationell student kan tänkas stöta på.

 

LUPEF, LUNDS EKONOMISKA OCH POLITISKA FÖRENING

En programförening som framför allt verkar för studerande till pol.mag och pol.kand med de grundläggandena syftena att utgöra ett kontaktnät; att stimulera till politisk och ekonomisk debatt samt bevaka pol.mag- och pol.kandstudenternas intressen.

 
pil.png

Personalvetare i Lund

Personalvetare i Lund (PiL) är föreningen för studenter i Lund som läser PA-programmet eller kurser med inriktning mot personalfrågor vid Lunds Universitet. PiL engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor och universitetsliv, men framförallt vill de som förening fungera som en mötesplats för deras medlemmar.

 
spil.png

Samhällsplanerare i Lund

Samhällsplanerare i Lund (SPiL) är föreningen för studenter på kandidatprogrammet i samhällsplanering vid Lunds Universitet. De vänder sig också till personer med intresse för urbana och samhällplaneringsrelaterade frågor. SPiL anordnar föreläsningar med olika teman, liksom studiesociala aktiviteter i form av pubar och sittningar. 

 

SjöLund

SjöLund, en navalakademisk förening, startad år 1964 har som syfte att som avkoppling från arbete och studier samla ledamöterna kring akademiska och örlogsmässiga traditioner, att hävda flottans intressen, att hålla kontakt med det aktiva kamraterna i Flottan samt att verka för fast sammanhållning mellan ledamöterna och Flottan.