AFs stipendier

Akademiska Föreningen utlyser i mitten av februari och september ett antal stipendier som AF-medlemmar kan söka. AFs stipendier kan sökas av aktivt studerande AF-medlemmar, det vill säga medlemmar i Studentlund. Dels finns allmänna stipendier, som tilldelas flitiga och studentlivsaktiva medlemmar och dels stipendier för utlandsstuderande. När stipendierna är utlysta kan du hitta mer information om dessa samt ansökningsblankett under denna flik.

OBS! Vi vill uppmärksamma dig som söker att studenter som studerat kortare tid än två terminer generellt ej tilldelas stipendier.

 
 

Just nu utlyser vi:

 
 

Tyvärr inga :(

 

Stipendiater vårterminen 2017:

 

Vid sammanträde den 22 maj 2017 beslöt Akademiska Föreningens Stipendienämnd att
utdela stipendier från Akademiska Föreningens allmänna stipendiefonder vt2017 till följande:

 

Teologstudenter

Anna Borg, Gbg

Veronica Pålsson, Kr

 

Humaniststudenter

Fanny Juhlin, Mlm

Charlotte Junghus, Hb

Sofie Lein Sadeghi, Ssk

Linda Wigert, Vg

Oskar Johansson, Klm

Oskar Hansson, Bl

Annie Gunnarsson, Hb

Norah Jonsson, Hb

 

Juriststudenter

Martina Borgström, Mlm

Christine Ringborg, Gbg

Martin Svanberg, Mlm

Thea Palmqvist, Ög

Anna Bergström, Mlm

Oscar Johansson, Hb

Zorba Hållsten, Hb

Max af Klercker, Ld

Emma Greiff, Hb

Amanda Persson, Hb

 

Ekonomstudenter

Alice Hedlund, Gbg

Johanna Egertz, Hb

Elin Ingvarsson, Mlm

Julia Borrebaeck, Mlm

Fredrika Mellander, Hb

Emma Petersen, Gbg

Christopher Marton, Vg

Fredrik Grotte, Ög

Beatrice Stjernswärd, Mlm

Axel Schennings, Gbg

 

Samhällsvetarstudenter

Lovisa Svedlund, Vg

Olivia Öhrström, Hld

Lovisa Olai, Vg

August Lindberg, Klm

Emil Nilsson, Kr

Anna Kardell, Vg

Agnes Wiberg, Bl

Andrea Biro, Vg

Amanda Lindgren, Vg

Maria Ricksten, Mlm

 

Psykologistudenter

Jonna Magnusson Restin, Vg

Klara Torstensson, Ssk

Franziska Lagervret, Mlm

Louise Schaffrat, Ssk

 

Socionomstudenter

Cecilia Fall, Ög

Josefin Hjertman, Ög

 

Medicinstudenter

Cecilia Skoug, Ld

Emma Svensson, Vg

Avalon Ernstson, Gbg

Julia Borg, Bl

David Nilsson, Kr

Johanna Henriksson, Ld

Love Dahlstedt, Ssk

Linda Tallroth, Ssk

Tillie Johansson, Hld

Matilda Wessman, Kr

 

Naturvetarstudenter

Julia Häggström,Vg

Hanna Thosteman, Hb

Rebecca Forsberg, Hb

Matilda Hildingsson, Wrml

Hanna Wadsten, Vg

Erika Alm, Hkr

Cornelia Hartman, Hb

Martina Strömberg, Hld

Emil Axell, Hb

Maria Schönning, Ssk

 

Teknologstudenter

Frida Börnfors, Ld

Erik Månsson, Hb

Simon Svensson, Hb

Daniel Damberg, Hb

Henrik Håkansson, Vg

Kewin Erichsen, Hb

Rijad Alisic, Ssk

Anton Lundqvist, Gbg

Johanna Brismark, Vg

Anders Buhl, Ssk

 

Vårdvetenskapstudenter

Ingrid Mannerfalk, Ög

Evelina Widehammar, Hld

Rebecka Kjellberg, Ög

 

fysioterapistudenter

Tatiana Bengtsson Espinoza, Hld

Johanna Möller, Vg

Malin Hallberg, Vg

 

Studenter vid konstnärliga fakulteten

Gustaf Lennman, Ög