AFs stipendier

Akademiska Föreningen utlyser i mitten av februari och september ett antal stipendier som AF-medlemmar kan söka. AFs stipendier kan sökas av aktivt studerande AF-medlemmar, det vill säga medlemmar i Studentlund. Dels finns allmänna stipendier, som tilldelas flitiga och studentlivsaktiva medlemmar och dels stipendier för utlandsstuderande. När stipendierna är utlysta kan du hitta mer information om dessa samt ansökningsblankett under denna flik.

OBS! Vi vill uppmärksamma dig som söker att studenter som studerat kortare tid än två terminer generellt ej tilldelas stipendier.

 
 

Just nu utlyser vi:

 

FÖLJANDE STIPENDIER UTLYSES VT2018:

 

 

Resestipendier

AF utlyser denna termin två olika typer av resestipendier. Till dessa finns ingen blankett, utan där efterfrågar vi brev och vad som ska finnas med står i handlingarna nedan. 

1. För studier i annat nordiskt land - sista ansökan 30 april 

stipendier-hemsida-sv-VT18.png