AFs stipendier

Akademiska Föreningen utlyser i mitten av februari och september ett antal stipendier som AF-medlemmar kan söka. AFs stipendier kan sökas av aktivt studerande AF-medlemmar, det vill säga medlemmar i Studentlund. Dels finns allmänna stipendier, som tilldelas flitiga och studentlivsaktiva medlemmar och dels stipendier för utlandsstuderande. När stipendierna är utlysta kan du hitta mer information om dessa samt ansökningsblankett under denna flik.

OBS! Vi vill uppmärksamma dig som söker att studenter som studerat kortare tid än två terminer generellt ej tilldelas stipendier.

 
 
stipendiater.png

Följande stipendier ledigförklaras HT2018:

Resestipendier från Oehlenschläger-Tegnérska stipendiefonden, Juel-
Westrupska stipendiefonden, E W Mortensens resestipendiefond, Carl Ploughs Mindelegat,Stiftelsen Nordiska Studenters gästkommittéfond 

Här kan du läsa om resestipendierna!

Ansökan skall innehålla: 

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och nationstillhörighet Studieinriktning
Lärosäte där den sökande vill studera
Mål för studierna 

Tidpunkt för avresa och beräknad studietid Kostnadskalkyl för studieperioden
Uppgifter om deltagande i akademiskt föreningsliv Uppgifter om andra sökta stipendier Studierelevanta intyg och/eller rekommendationer Kopia på sökandens studentkort för ht2018 

Särskild ansökningsblankett finns ej. Ansökan skickas till: Stipendiesekreteraren, Akademiska Föreningen, Sandgatan 2, 223 50 Lund eller inlämnas på Studentinfo i AF-borgens entréplan. Ansökan skall vara AF tillhanda senast måndagen den 12 november 2018, kl 17.00. 

Akademiska Föreningens allmänna stipendier.

Här kan du läsa mer om dom!

Ansökan görs på särskild blankett, ht180917, som tillhandahålls på AFs hemsidawww.af.lu.se samt i pappersform på Studentinfo, entréplan, i AF-borgen. Ovannämnda m fl allmänna stipendier (ej resestipendier) söks alla på denna blankett. Till blanketten skall bifogas: 

* Verifierbart intyg - över tagna poäng - med kontrollnummer (skrivs ut från www.student.lu.se, se instruktion på blankettens baksida) eller studieintyg (original eller vidimerad kopia) från institution.
* Kopia på sökandes studentkort för ht2018. Alternativt kan studentkortet uppvisas när ansökan lämnas på Studentinfo. 

Ansökningstiden utgår måndagen den 8 oktober 2018, kl 17.00. Skicka ansökan till Stipendiesekreteraren, Akademiska Föreningen, Sandgatan 2, 223 50 Lund eller lämna in ansökan på Studentinfo.
Kungörelse om utdelade stipendier sker i slutet av november.