AFs stipendier

Akademiska Föreningen utlyser i mitten av februari och september ett antal stipendier som AF-medlemmar kan söka. AFs stipendier kan sökas av aktivt studerande AF-medlemmar, det vill säga medlemmar i Studentlund. Dels finns allmänna stipendier, som tilldelas flitiga och studentlivsaktiva medlemmar och dels stipendier för utlandsstuderande. När stipendierna är utlysta kan du hitta mer information om dessa samt ansökningsblankett under denna flik.

OBS! Vi vill uppmärksamma dig som söker att studenter som studerat kortare tid än två terminer generellt ej tilldelas stipendier.

 
 

Akademiska Föreningens allmänna stipendiefonder VT2019

Vid sammanträde den 20 maj 2019 beslöt Akademiska Föreningens

Stipendienämnd att utdela följande stipendier:

Teologer

Felicia Åstrand, Ssk

Sigrid Fredriksson, Wrml

Santal Timstedt, Wrml

Johanna Olovson, Wrml

Humanister

Daniella Nilsson, Wrml

Anton Emilsson, Hkr

Marina Hansson, Ög

Melina Tsapos, Klm

My Bodin, Ssk

Sissela Sjöberg, Bl

Daniel Kraft, Klm

Hanna Viberg, Vg

Kajsa Oscarson, Ssk

Teodor Fridén, Hld

Jurister

Oscar Johansson, Hkr

Ella Sjöbeck, Mlm

Isac Nyman, Gbg

Björn Kristensson, Bl

Joseph Goss, Bl

Anneli Westermann, Ld

William Ahlberg, Hkr

Erica Leufstedt, Ld

Hedda Hedenskog, Mlm

Alice Forssell, Gbg

Ekonomer

Isak Nylén, Mlm

My Ewrelius Ryde, Mlm

Daniel Zidén, Mlm

Tove Heijne, Ld

Evelina Delsing, Mlm

Clara Simonsson, Mlm

Lovisa Malmborg, Gbg

Emil Bergman, Kr

Hannes Berggren, Vg

Samhällsvetare

Jakob Bohman, Bl

Sofia Bjursåker, Hkr

Sara Thiringer, Bl

Isak Engdahl, Ld

Wilhelm Fritzon, Hld

Lovisa Tillström, Wrml

Marcus Otto Syk, Wrml

Michaela Brynhildsen, Ög

Ylva Lidin, Ld

Psykologer

Emelie Andersson, Ög

Socionomer

Hugo Lantz, Kr

Jespher Johansson, Hld

Hanna Lönnebo Cruce, Vg

Naturvetare

Johan Appelgren, Ssk

Rebecca Forsberg, Hkr

Simon Halvdansson, Hkr

Simon Jacobsen Ellerstrand, Hkr

Julia Häggström, Vg

Filip Jonsson Kling, Wrml

Jamie Demarco, Hld

Kaltrina Kajtazi, Hld

Emil Johansson, Wrml

Medicinare

Egil Borg Bromée, Vg

Elvira Nilsson Gullberg, Ög

Katrin Sörensen, Kr

Rebecka Olsson, Hkr

Agnes Lindgren, Klm

Ana Lice Machado, Ld

Karin Wickerström, Vg

Anna Solmell, Mlm

Karin Bergling, Mlm

Teknologer

Gerda Sidwall Thygesen, Ög

Zoe Wyon, Hkr

Frida Börnfors, Hld

Anton Lundström, Vg

Anton Lundqvist, Gbg

Jules Hanley, Wrml

Linnéa Petersson, Kr

Edvin Ruuth, Wrml

Erik Ris, Vg

Vårdvetenskap

Wilhelm Lennman, Kr

Elise Andersdotter, Ssk

SKFM

Gustaf Lennman, Ög