AFs stipendier

Akademiska Föreningen utlyser i mitten av februari och september ett antal stipendier som AF-medlemmar kan söka. AFs stipendier kan sökas av aktivt studerande AF-medlemmar, det vill säga medlemmar i Studentlund. Dels finns allmänna stipendier, som tilldelas flitiga och studentlivsaktiva medlemmar och dels stipendier för utlandsstuderande. När stipendierna är utlysta kan du hitta mer information om dessa samt ansökningsblankett under denna flik.

OBS! Vi vill uppmärksamma dig som söker att studenter som studerat kortare tid än två terminer generellt ej tilldelas stipendier.

 
 
 

SÖK

Akademiska Föreningens stipendier för HT19

Oehlenschläger-Tegnérska Stipendiet

Ett stipendium för dig som ska studera i ett annat nordiskt land.

För detta stipendium finns ingen särskild blankett. Ansökan ska vara AF tillhanda senast 7e november klockan 17.00. För mer specifikationer om vad ansökningen ska innehålla, se utlysningen.