AFs stipendier

Akademiska Föreningen utlyser i mitten av februari och september ett antal stipendier som AF-medlemmar kan söka. AFs stipendier kan sökas av aktivt studerande AF-medlemmar, det vill säga medlemmar i Studentlund. Dels finns allmänna stipendier, som tilldelas flitiga och studentlivsaktiva medlemmar och dels stipendier för utlandsstuderande. När stipendierna är utlysta kan du hitta mer information om dessa samt ansökningsblankett under denna flik.

OBS! Vi vill uppmärksamma dig som söker att studenter som studerat kortare tid än två terminer generellt ej tilldelas stipendier.

 
 

Nu är det dags att söka stipendier för VT19

Allmänna stipendier:

Kan sökas av aktivt studerande AF-medlemmar.

Ansökan görs på särskild Blankett <- tryck på länken för att ladda ner.

Till blanketten skall bifogas:
* Verifierbart nationellt intyg - över tagna poäng - med kontrollnummer (skrivs ut från www.student.lu.se, se instruktion på blankettens baksida) eller studieintyg (original eller vidimerat) från institution. Totalsumma för tagna poäng ska vara angiven på intyget.
* Kopia på sökandens studentkort för vt2019. 
Alternativt kan studentkortet uppvisas om ansökan lämnas in på Studentinfo.

Ansökningstiden utgår onsdagen den 6 mars 2019, kl 17.00. Skicka ansökan till: Akademiska Föreningen, Stipendier, Sandgatan 2, 223 50 Lund, eller lämna in ansökan på Studentinfo. Kungörelse om utdelade stipendier sker i slutet av maj.

Särskilda stipendier för studier utomlands:

Oehlenschläger-Tegnérska stipendiefonden

För studier vid universitet i annat nordiskt land

Albert och Marna Ehrensvärds resestipendium

För studier vid något av Paris högre lärosäten