#Backaborgen

Donatorer

 
 

Det är tack vare dessa otroligt fantastiska donatorer som detta projekt över huvud taget möjliggjorts. Det går inte med ord att beskriva hur viktiga dessa är. TACK!

Huvuddonatorer


AF BOstäder

Alfa laval

Crafoordska stiftelsen

grenspecialisten

Lunds universitet

Sparbanken skåne
genom sparbanksstiftelsen finn

Caroline & Paul Svedrup

Tetra Laval

 

Sponsorer


Akademiska Hus

Aspekta

Bro Hofs Slott AB

Kudu AB

Thomas Leijon Fastigheter AB

 

 

Donatorer