Starta en förening!

Vill du starta en ideell förening? Vi erbjuder er råd och stöd i processen. Mejla programchefen@af.lu.se för att boka ett möte och diskutera era möjligheter och idéer!

 

 
 

Samarbetsförening

Känner du att det saknas något i föreningslivet i Lund? Kanske är det just du som ska starta den föreningen. Eller så är du precis i uppstarten av en ny förening. Hos oss kan du ansluta dig som samarbetsförening.

Detta behöver du i din ansökan:

 • Föreningens stadga,
 • Skriftlig avsiktsförklaring för föreningen där syfte med verksamheten framgår,
 • Övergripande verksamhetsplan för det kommande året.

Vad får man som samarbetsförening?

 • att använda Blå Vinden som möteslokal utan kostnad enligt de regler som gäller för AF:s interna verksamhet
 • att få plats på Studentlunds kalendarium
 • att erbjuda plats på hälsningsgillet, enligt samma premisser som för erkända studentföreningar    
 • att marknadsföras i nyhetsbrev till Akademiska Föreningens stödmedlemmar
 • att marknadsföras i AF’s kanaler
 • medverka i gemensamma AF events såsom AF-träffen
 • att två gånger per termin kostnadsfritt boka Athen enligt de regler som gäller för AF:s interna verksamhet, med möjlighet att boka fler gånger efter överenskommelse med presidiet
 

Erkänd förening

Det finns i nuläget 22 av Akademiska Föreningen erkända studentföreningar som ökar bredden och mångfalden i Lunds studentliv. Föreningarna är självständiga och drivs av studenter för studenter. Är du själv med i en studentförening som inte är en del av AF så kan ni ansöka om att bli en “Erkänd Studentförening”. Detta gör du genom att kontakta AF:s presidium. Information som ska ingå i ansökan finner du nedan.

Detta behöver du i din ansökan:

 • Föreningens stadgar
 • Verksamhetsberättelse för det gångna året
 • Bevis/protokollsutdrag på beslut att ansöka om att bli erkänd
 • Bokslut och någon form av årsredovisning eller resultatrapport (på den verksamhet som är aktuell)
 • Funktionärslista – lista över styrelse – namn, personnummer, adress, mail.
 • Medlemsförteckning med personnummer (används för att kontrollera era medlemmars medlemskap i Studentlund/AF).

Vad får man som erkänd studentförening?

 • Subventionerar hyror i AF-borgen efter av Överstyrelsen fastslaget subventionssystem
 • Länkar till studentföreningens startsida på sin hemsida
 • Erbjuder de erkända att på Studentlund.se:
 • vara listad bland organisationerna i Studentlund
 • ha möjlighet att administrera sitt användarkonto
 • kunna marknadsföra evenemang på startsidan och i kalendariet
 • Erbjuder biljettförsäljning till subventionerat pris via AF:s utskott Studentinfo
 • Tillhandahåller skrivare för att trycka färgutskrifter i A4/A3 på AF:s expedition mot
 • självkostnadspris
 • Att i mån av plats få ett postfack hos Akademiska Föreningen
 • Marknadsför studentföreningens evenemang i AF-borgen i AF:s nyhetsbrev
 • Helsubventionerar hyran för lokalen Athen, kvällstid, måndag – torsdag
 • Reducerar priset för deltagande på Hälsningsgillet (100%-ig reduktion f.n.)
 • Stöttar studentföreningen genom AF:s stödresurser med exempelvis marknadsföring och
 • informationsspridning.