Regeldokument

 

AF:s stadga

Fastställd vid överstyrelsemöte den 16 september 2013. Dokumentet innehåller de ramar som Akademiska Föreningen arbetar efter.
Har du frågor om AF:s stadga? Skicka ett mail till verksamhetschef@af.lu.se

 

AF:s mångfaldsarbete

Att arbeta för ökad mångfald och större jämlikhet är ett arbete man aldrig blir färdig med!

Däremot finns det mer eller mindre jämställdhet och bra/dåliga sätt att jobba med dessa frågor. På Akademiska Föreningen tror vi att alla tjänar vi på ökad tillgänglighet, mer jämställdhet och ökad mångfald och ser därför med stor vikt på dessa frågor.

Upplever du att AF är otillgängligt, stelbent eller för gammalmodigt? Har du en idé om hur man kan motverka dessa problem? Skicka ett mail till programchef@af.lu.se för att delge dina tankar och idéer.

 

AF:s alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy fastställdes av Överstyrelsen den 15 februari 2016. Dokumentet innehåller riktlinjer för hur Akademiska Föreningen ska arbeta med alkolhol- och drogfrågor. Har du frågor om AF:s alkogol- och drogpolicy? Skicka ett mail till verksamhetschef@af.lu.se