Vad kan jag göra?

Har du en idé som på något sätt berikar och breddar Lunds studentliv? Då kan du söka pengar från Akademiska Föreningens Projektfond! 

Våren 2011 startade Akademiska Föreningen en fond med syftet att uppmuntra till kreativa projekt och idéer som breddar utbudet i Lunds studentliv och gör Lund med omnejd till en ännu mer händelserik plats än vad det redan är.

Projektfonden har under sina första år stöttat en mängd olika verksamheter, en snowboardfestival i Lundagård, ett integrationsprojekt med studentfokus, en entreprenörstävling, en modemässa i AF-Borgen och mycket, mycket mer. Bara fantasin sätter gränserna och vi vill givetvis gärna se hur långt just dina geniknölar sträcker sig!

 
 
 

Tidigare projekt:

 

Escape room, 2019

“Tanken bakom escape room var att göra denna typ av aktivitet mer studentvänligt då det ofta är dyrt. Tanken var även att öka utbudet av alkoholfria event för medlemmar i studentlund Med hjälp av Af projektfond fick en av våra förmän chans att förverkliga detta projekt. Vi fick även möjlighet att skapa ett samarbete mellan Akademiska föreningen och Wermlands nation, vilket vi upplever varit mycket givande. Vi planerar att hålla flera liknande event i framtiden då eventet var mycket uppskattat!”

D8EE0021-0392-4CB3-9EC1-B7DF226B492A.JPG
IMG_8071.JPG

Utbildningsdag i hantering av sexuella trakasserier, 2019

“Lunds studentliv består av ca. 120 studenter som tar på sig rollen att göra studentlivet i Lund till det bästa i Sverige. De ansvarar för våra kårer, nationer och för den Akademiska föreningen. Efter fenomenet som var #metoo uppmärksammade denna grupp studenter att anmälningar berörande sexuella trakasserier ökade. Även om detta sågs som något positivt, (det är viktigt att incidenter anmäls), fanns det inget störd eller skydd för studenterna vars ansvar det blev att ta emot dessa anmälningar.

AF:s projektfond gjorde det möjligt att utveckla och hålla en utbildning i detta otroligt svåra ämne. Förhoppningen är att utveckla utbildningen för att förbereda heltidarna i Lund på hur man bäst hanterar en anmälning om sexuella trakasserier, men också ge dem verktyg och medel för att kunna föra vidare diskussionen till sina organisationer.”


LYC.jpeg

Lund Yoga Community, 2018

"The Lund Yoga Community is a donation-based yoga studio that strives to make yoga accessible for everyone in Lund. With the help of the project fund by the Academic Society, The Lund Yoga Community has managed to become a sustainable yoga studio and the community continues to grow at a surprising pace! I am very grateful to see people so curious about practicing yoga. The Lund Yoga Community started as an idea and now, the LYC has a safe space to practice, a vibrant community who enjoys yoga, and a diverse culture of people who continue to spark creativity!" 


Skärmavbild 2018-11-08 kl. 15.43.42.png

sexolution, 2018

“Tack vare AFs projektfond kunde fem Beteendevetarstudenter annordna Lunds sexigaste tisdagskväll på Mejeriet. Den 8 maj bjöd de in succépodcasten “Alla Våra Ligg” för en kväll med livepodd och gameshow. Studentföreningen Projekt 6 var även där med en tipsrunda och spred viktig kunskap om sex till besökarna. När besökarna minglade kunde de även titta på sex-och kroppspositiv konst av Emma Tenke, Linnea Håkansson och Hedda Vitestam. Målet med kvällen var att skapa en uppmuntrande miljö för studenter att utforska sin sexualitet. Med 120 glada besökare och mycket skratt kan vi konstatera att det lyckades! - Studenter från Beteendevetarprogrammet”


femilund, 2018

“För att uppmärksamma den internationella kvinnodagen 2018 organiserade Femilund tillsammans med Radio AF och Mejeriet, en kväll fylld av kultur och kreativitet för att ge plats åt kvinnor och icke-män. Under kvällen kunde Lunds studenter lyssna på band och artister, textkonstnärer samt se på kortfilm, köpa konst från lokala konstnärer, samt dansa natten lång till olika DJs.” - FemiLund

fmeilund.jpg

IMG_20180502_160748.jpg

Bee the change, 2018

“Bee the Change är ett samarbete mellan ABC och Hållbart Universitet. Projektet ger studenter och samhällsmedlemmar möjlighet att lära sig om pollinatorer och biodling. Bee the Change syftar till en biologisk mångfald och ett pollinatorvänligt Lund.

Akademiska Föreningens Projektfond möjliggjorde skapandet av två stycken bi-odlingar. Numera producerar Bee the change även egen honung” - Bee the Change Lund


Lunds akademiska jaktförening, 2018

“Lunds Akademiska Jaktförening (LAJF) startades i slutet av 2017 och blev samtidigt en samarbetsförening hos Akademiska Föreningen. LAJF sökte medel ur Akademiska Föreningens projektfond för komma igång med verksamheten.

Med hjälp av bidraget från projektfonden har LAJF genomfört en jägarexamenskurs, en skyttedag samt införskaffat några essentiella attiraljer för den verksamhet föreningen bedriver ute i den sköna skånska naturen. “ - LAJF

lajf.jpg

gbgängel.jpg

GÖTEBORGS ÄNGLAR, 2018

"Göteborgs Änglar startades som ett fristående projekt inom ramarna för Göteborgs Nation i början av 2017 som en motreaktion mot de våldsrelaterade händelser som pågår runt om i Lund. Grundarna hade ambitionen att göra Lund lite tryggare och startade därför rundor som gästerna på Göteborgs Nations klubbar kunde gå med för att få sällskap en del, eller hela vägen hem från klubben. Rundorna går via stora studentboenden i Lund och med finns två representanter från Göteborgs Nation. Med hjälp av AF:s Projektfond har Göteborgs Änglar kunnat göra medaljer i tre grader som ska fungera som en motivation till att ställa upp som representant på rundorna. Hittills har reaktionerna varit mycket positiva och ett antal medaljer har redan delats ut!”


Studio AF, 2017

"Några filmintresserade studenter vid Lunds universitet såg ett behov av lättillgänglig information om händelser och nyheter inom studentlivet i Lund och startade därför upp ett projektet för att möjliggöra detta under namnet "Studio AF". Projektet innebar bland annat att producera filmklipp till olika studentorganisationer och att göra komiska sketcher och uppdateringar om vad som pågick i studentlivet. Med tusentals views på sina klipp och över tusen följare på facebook, så talar siffrorna för sig själv om projektets framgång och framfart." - Studio AF


Environmental Crash Course, 2017

"Projektet föddes ur en idé om en mer konstruktiv och upplyftande syn på miljöproblem - ett sätt att motverka en klimatdepression som vi kände spreds genom studentlivet. Fyrtio deltagare rekryterades till en kurs i sex delar; en inledande workshop, en kväll om hållbar mathållning med Kimberly Nichols, en om klimaträttvisa, en om haven med Michael Palmgren, en om hållbar transport med Thomas Björnsson och en avslutande där vi knöt ihop säcken. Träffarna var uppdelade i en inledande introduktion till ämnet följt av en problemlösnings-övning vars form varierade från vecka till vecka." - Climate Reality Lund


EcoDare, 2017

"Våren 2017 arrangerades projektet EcoDare med stöd från Projektfonden. Projektet syftade till att nå enskilda studenter och få dem att lägga om till en mer hållbar livsstil. I utmaningen fick studenterna information om hur deras vardagliga val bidrar till klimatförändringar. Deltagarna kunde välja att delta i en tre veckor lång utmaning där de valde att ändra ett eller flera av dessa beteenden." - LU-Vision EcoDare


Edible insects, 2017

"Projektets mål var att informera om insekter som en hälsosam och miljövänlig proteinkälla. Med detta mål arrangerades två evenemang: en insektsbankett och en workshop. På
insektsbanketten fick de 70 deltagarna smaka på fem smårätter som innehöll olika slags insekter. Under banketten hölls det en kortare presentation om fördelarna med insekter som
matkälla. På workshopen som hölls två veckor senare fick de ca. 30 deltagarna bygga sin egen mjölmaskfarm med återvunnet material. Dessutom fick de viss information om
hemodling."
- Hållbart Universitet


Divided Land, 2017

"Spelprojektet Divided Land var ett unikt spelevenemang och är uppbyggt som ett så kallat "megagame". Divided Land spelades i realtid och gick ut på att ta en roll som ledare för ett av länderna involverade i palestinafrågan under det brittiska palestinska mandatet 1947. Målet för projektet var både att låta deltagarna spela ett roligt och annorlunda spel tillsammans, men också att de skulle förstå den politiska verkligheten och händelseförloppet." - Game Makers Malmö


Public Speaking Workshop Series, 2016

"Med bidrag från Projektfonden arrangerade Lund Debate Society fyra workshops under tre dagar för cirka 100 deltagande studenter. Målet var att förbättra studenternas förmåga att bygga argument och öka sitt självförtroende gällande att tala inför publik. Detta gjordes tillsammans med några av europas bästa coacher för public speaking och debatt." - Lund Debate Society


Green Map Project, 2016

"Projektet ämnade underlätta för studenter att hitta initiativ och företag relaterade till hållbarhet. En grupp studenter tog fram en karta som visade var studenterna kan köpa, transportera och göra saker på ett hållbart sätt. Bidraget från Projektfonden användes till att trycka 7500 kartor som delades ut bland studenter och företag i Lund." - Lund University Green Network


truecostofcoal.jpg

THE True cost of coal, 2016

"Detta projekt var en tre-dagars workshop om berättande och konstbaserad kommunikation om klimatförändringar. Bannern "The True Cost of Coal" drar en förbindelse mellan utvinning av fossila bränslen, industrialisering, kolonisering och makt, lokala och globala konsekvenser och motståndsrörelser och frågan om alternativa metoder till den ekonomiska tillväxten." - Eva Junge


Culture night, 2015

"Under hösten 2015 arrangerade AAFRA en kulturafton med diverse element av afrikansk kultur. De bjöd på traditionell mat från både väst och öst, blandning av afrikansk musik, tipsrunda, diskussioner om temporära frågor om det som berör Afrika och dess folk. Evenemanget ägde rum på Samvetet och hade ungefär 50 deltagare." - AAFRA


Film festival, 2015

"Under projektet Film Festival ville AAFRA, Association of African Affairs, uppmärksamma det internationella årtiondet för människor med afrikanskt ursprung genom en filmfestival där majoriteten (4/5) av filmskaparna var av afrikanskt ursprung och där varje film behandlade ett område som berörde dagens människor som identifierar sig som av afrikanskt ursprung. Varje film kommer följdes av ett panelsamtal där de lyfte fram frågor från publiken samt förde samtal om hur problemen som lyfts fram i filmerna representeras i vardagssituationer för människor av afrikanskt ursprung." - AAFRA


The “Rocket Shop” project, 2015

"Detta projekt startade med en föreläsning på ProLab där de praktiska och rättsliga kraven i raketbyggning som hobby presenterades tillsammans med en visning av raketer och dess utrustning. Deltagarna byggde och lanserade raketer som landade säkert och sedan kunde flyga igen. Detta är den enda aktiva raketföreningen i södra Sverige, kanske till och med hela Sverige." - Rocket Club

Rocketshopphoto.jpg

worldaidsweek15.jpg

World AIDS week, 2015

"I samband med Världsaidsdagen organiserade Projekt Sex "World AIDS Weeks", under vilken flera evenemang ägde rum med syftet att öka medvetenheten om HIV/AIDS-epidemin i Lund. Under temat "Lund bryr sig, gör du?" kunde studenter vid Lunds universitet få information om sjukdomen, dess historia och hur man skyddar sig mot den. En del av evenemangen erbjöd fria HIV-test, pubquiz och föredrag av en före detta UNAIDS arbetstagare och en person som lever med HIV." - Projekt 6


Lund IV Debate Tournament, 2015

"En av de största debattturneringarna i hela den europeiska kontinenten ägde rum i december 2015, där Lund Debate Society stod värd. Tack vare AF: s Projektfond, kunde allt från utrikespolitik till framtidens feminism diskuteras i ett öppet forum tillägnad yttrandefriheten." - Lund Debate Society

Lund-IV-2015.png

Kokboken Välkommen Hem, 2015

"År 2015 togs kokboken Välkommen Hem fram av aktiva från Västgöta Nation! Med den ville de hitta vad det är som har skapat matkulturen i Lund genom att följa med studenterna hem för att där få ta del av hembygdens godbitar. Med kokboken vill de visa vad studenter gör under sin studietid samt visa vad studenter är kapabla till i matväg." - Västgöta Nation


AAFRA,2015

"AAFRA, Association of African Affairs, är en förening som vill bidra till ett rikare studentliv genom att erbjuda ett forum för dem som är intresserade av frågor gällande Afrika. Med stöd från Projektfonden kunde vi återuppstarta vår förening och arrangera en kick-off där vi bjöd intresserade studenter på mat, musik, quiz, samt mingel." - AAFRA

AAFRA.jpg

Teaterträning.jpg

Röstträning och karaktär för skådespel, 2015

"Lunds Studentteater arrangerade en halvdags workshop under ledning av en person från scenkonstkollektivet Potatopotato med hjälp av bidrag från Projektfonden. Skådespelarna fick med hjälp av professionell och pedagogisk vägledning en metodisk uppvärmning av hela kroppen, röstövningar med fokus magstöd samt jobba med känslor som sorg och ilska. Workshopens fokus var att hitta saker i sig själv som kan utgöra grunden för en karaktär." - LUST


LUPEF - Vattenvecka, 2015

"LUPEF (Lunds Universitets politiska och ekonomiska förening) arrangerade en aktivitetsvecka med temat Vatten där målet var att samla in pengar till hjälporganisationen Wateraid. Med stöd från Projektfonden kunde meteorologen Nils Holmqvist föreläsa i Edens hörsal. Övriga evenemang var sittning på Västgöta nation, Picknick-Quiz i Botaniska trädgården och medverkan i Lunds Pride-tåg. Resultatet av insamlingen landade på 5500kr som gick oavkortat till Wateraid." - LUPEF

LUPEF_Vattenvecka.jpg

the_international_day.jpg

The International Day, 2014

"The International Day arrangeras av 7 av Lunds universitets studentkårer och är en dag dedikerad till internationella studenter vid Lunds universitet. Genom ett problemlösande perspektiv diskuteras och framhävs den problematik som finns för internationella studenter i studentlivet, på universitetet, i Lund och Sverige som stort. Med bidrag från Projektfonden kunde dagen erbjuda internationella studenter CV-fotografering, seminarier om svensk CV-skrivning, berättelser om alumners arbetslivserfarenhet i Sverige samt workshops." - Lunds universitets studentkårer


Konstkväll i Lund, 2014

"Med hjälp av medel från Projektfonden kunde Akademiska Föreningens konstsamling genomföra en utställning under “Konstkväll Lund”. Utställningen erbjöd konstverk av tolv nordiska kvinnliga konstnärer, de flesta med anknytning till Lund och Skåne. Exempel på dessa är Tora Vega Holmström, Ellen Trotzig, Hedvig Tegnér och textilkonstnären Hannah Ryggen." - Akademiska Föreningens Konstsamling.

Konstkväll-i-Lund.jpg

UPF-80-års-jubileum.jpg

UPF 80 årsjubileum, 2014

"Utrikespolitiska Föreningen fyllde 80 år och ett jubileumsfirande anordnades. Det arrangerades föreläsningar och workshops för att Lunds studenter och invånare skulle få ta del av FN:s milleniemål. Talare som Birgitta Ohlsson, Per Bolund och Asger Ryhl delade med sig av deras erfarenheter inom den internationella politiken samt berättade om deras syn på milleniemålen. Projektfonden hjälpte till att finansiera ett event där medlemmar och alumni samlades för att fira åren som gått och inspirera nya medlemmar att föra föreningen vidare." - Utrikespolitiska Föreningen


Internordiskt studentmöte, 2014

"1843 hölls det första nordiska studentmötet i Uppsala, där ett stort antal studenter från universiteten i Norden träffades och diskuterade för tiden aktuella ämnen. Hösten 2014 bjöd Kuratorskollegiet in till ett internordiskt studentmöte i Lund med stöd från Projektfonden. Under helgen arrangerades föreläsningar, workshops och en bankett. Mötet avslutades med undertecknande av ett fördrag om stärkt framtida samverkan mellan de organisationerna." - Kuratorskollegiet

INS.jpg

60valen, 2013

"Hösten 2013 anordnades 60valen med stöd från Projektfonden! 60valen var helt enkelt en tvådagarsfestival i Lundagård som erbjöd 60 val! Syftet var att skapa en plattform för Akademiska Föreningens verksamheter att visa upp sig i samma forum.

Genom detta samarbete skulle det bli tydligare för övriga Studentlund och Lund vad AF är och gör och skapa ett intresse för att bli medlem och engagera sig. I festivalen medverkade 9 av 12 AF-utskott och 7 av 21 av AF:s erkända studentföreningar." - Akademiska Föreningen.


Rosa marschen, 2013

"Den 5:e oktober 2013 arrangerades den första Rosa Marschen i Lund. Med sina nära 400 deltagare och 38 000 kronor skänkta till Bröstcancerfonden, blev Rosa Marschen succé. Den 5km långa sträckan marscherades genom Lund i takt till Alte Kamererens slag. Väl tillbaka på Campus LTH började det Rosa Kalaset, där deltagare bjöds på fika med rosa smoothies, kaffe, mackor, äpplen och bakelser. Vinnare till marschens många olika tävlingar presenterades, och guldpriserna iPad och Nokia Lumia lottades ut. Slutligen hölls fyra inspirationsföreläsningar om forskning inom området. Rosa Marschen 2013 genomfördes tack vare bidrag från AF:s projektfond." - Rosa Marschen


Uppstarten av LACS, 2013

"Sommaren 2012 upptäckte några medlemmar i AF vilket utmärkt verksamhet couronnespel är för socialt umgänge och som tävlingsnöje, och fick därför idén att spela under mer organiserade former för att nå ut till fler intresserade. Föreningen LACS, Lunds Akademiska Couronnesällskap, bildades och fick stöd från Projektfonden för att kicka igång sin verksamhet." - LACS


Lundagårds debattfrukostar, 2013

"Hur kan universitetet och studentvärlden bli bättre på att inkludera internationella studenter? Hur ska högskolan hantera larmen om att studenternas läskunnighet störtdyker? Och vad pysslar Lunds ordenssällskap med? Det är några av de frågor som diskuterats vid Lundagårds frukostsamtal som arrangeras i Athen en gång i månaden. Här lyftes det mest brännande ämnet i tidningens senaste nummer för debatt med en panel av intressanta experter eller debattörer under ledning av Lunds debattsällskap." - Lundagård

Debattfrukost.jpg

RFSU Seminarium om HBTQ-aktivism, 2013

"Våren 2013 genomförde RFSU Lund ett seminarium tillsammans med Studentafton och P6 på temat HBTQ-aktivism i länder där det inte är socialt accepterat. I seminariet deltog prins Manvendra Singh Gohil från Indien, prinsens gudson Deepak Kashyap, vice ordförande i RFSU Petter Forkstam, HBTQ-aktivisten Natascia Bernardi och seminariets moderator Maria Tonini." - RFSU Lund, Studentafton och Projekt 6


Heteroweek with P6, 2013

"För första gången arrangerade Projekt 6 (P6) en veckolång kampanj om heterosexualitet och hur det påverkar oss alla. Det var en vecka med föreläsningar, workshops, frågesport, kortfilm, reflektioner, diskussioner och mycket mer! Med stöd från AF:s Projektfond kunde vi hålla två fantastiska föreläsningar, en om heterosexualitet och lagen och den andra om hur heterosexuella egentligen har sex." - Projekt 6

hetero.jpg

VoicesofWomenJaneDinh.jpg

Voices of Women, 2013

"Lund Debate Society (LDS) tror på att återta det offentliga samtalet och främja yttrandefriheten, inte bara för de få som vågar tala men i synnerhet också de vars röster drunknas. För att fira internationella kvinnodagen arrangerade vi en endags konferens med titeln "Voices of Women" på Samhällsvetarkårens kontor, Samvetet. Händelsen arrangerades och bemannades av medlemmar i LDS och hade 18 deltagare." - Lund Debate Society


Lund Student Fashion Fair, 2012

"Den 29 november 2012 intog ett tjugotal designtalanger Athen. Det blev en mycket uppskattad kväll där studenter ställde ut sina kläddesigner, accessoarer och illustrationer. Projektet initierades av två engagerade studenter med en passion för design som saknade ett forum för att visa upp sina kreationer. Ur denna vilja sprang Lund Student Fashion Fair som gästades av ingen mindre än den internationellt erkända house-DJn Björn Åkesson. Boelspexarna intog catwalken och AF:s Marskalkeri stod för tilltugget." - Lisa Hansson och Niki Asimakidis

LundStudentFashionFair.jpg

FENAChallenge.jpg

FENA Challenge, 2012

"FENA Challenge är en utmaningsdriven innovationstävling med fokus på arbetsprocessen. Tävlingen arrangerades för första gången hösten 2012. Under tävlingen arrangerades tio stycken aktiva kvällar där deltagarna fick ta del av rådgivningsessioner, inspirationsföreläsningar och workshops samt tid för att arbeta inom gruppen. Projektfonden bidrog dels med finansiellt stöd och rådgivning för teamen, men också att vi kunde erbjuda deltagarna middag, bröd och bullar under kvällarna." - FENA


Lund Debate Challenge, 2012

"Lund Debate Challenge är en av de ledande skandinaviska debatturneringar, vilket för samman studenter från hela Europa för att testa sina idéer och pusha sina gränser framåt genom att debattera några av de mest angelägna frågorna för samhället i stort. Bidraget från AF:s projektfond gjort det möjligt att ta in externa gästdomare och täcka kostnader för lokaler och tryckmaterial." - Lund Debate Society

LundDebateChallenge.jpg

sensommarfesten.png

Sensommarfesten, 2012

"Den 22 September, 2012, anordnade vi Lunds största och roligaste dagsfest, Sensommarfesten! Med Hoffmaestro på scen och en kavalkad av roliga aktiviteter på området så blev det en dag som kommer etsa sig fast i många studenters minne! Närmare 1100 förköpsbiljetter såldes och besökarna bjöds, förutom på Hoffmaestro, även på ett flertal andra nöjen!" - Göteborgs nation


Mångfaldsarbete, 2011

"15 olika organisationer från Lund representerades under projektet där Hanin Shakrah höll en föreläsning om mångfaldens byggstenar. Föreläsningen följdes av diskussioner och gruppövningar som resulterade i ett antal projektidéer samt mynnade ut i bildandet av Mångfaldsplattformen." - Akademiska Föreningens Mångfaldsgrupp


Snowfest.png

Snowfest, 2011

"Tack vare ett gäng av eldsjälar stod en isbana redo för att bjuda på Sveriges sydligaste skid- och snowboardtävling någonsin. Åkarna var taggade till tusen och ett tappert gäng åskådare tog sig ut i regnet. I ljuset av strålkastare bjöds publiken på högklassiga trick och förmodligen sattes tidernas första ’backflips’ och ’900’s i Lundagård." - Lunds Extremsportarsällskap


Den Reflekterande Ingenjören, 2012

"The Reflecting Engineer är en årligt återkommande föreläsningsserie som handlar om miljö och hållbar utveckling. Första gången serien gick av stapeln var 2012 då denna innehöll fem föreläsningar med tillhörande lunch, fyra på våren och en på hösten. Våren bjöd på föreläsningar av bland annat EU-parlamentariken Carl Schlyter och Socialentrepologen Brian Palmer. På hösten anordnade vi en inspirationsföreläsning om framtidens möjligheter för dagens ingenjörsstudenter." - Lunds Sustainable Engineers

denreflekterandeingenjoren.png

TSiL.jpg

kickstart av TSiL, 2011

"TSiL, Tamams studentförening i Lund, arbetar med integration, mångfald och antirasism i och kring Lunds studentliv och vi bildades i mitten av vårterminen 2011. Genom bidraget från Projektfonden har vi kunnat trycka upp affischer och annat marknadsföringsmaterial och kunnat koncentrera oss på att snabbt komma igång med aktiviteter utan att behöva oroa oss över att inte ha råd att genomföra dem." - TSiL


Lund Wakefest, 2011

"Lund Wakefest 2011 blev en stor succé med över 1000 glada människor som njöt av solen och tävlingen i sjön Sjön vid LTH. Lund Wakefest byggde på ett stort engagemang från bland annat Lunds Extremsportarsällskap och Skånes Kabelsportförening. Evenemanget förverkligades genom AF som samarbetspartner som gett goda tips och råd och kontakter in i studentlivet samt varit en ekonomiskt bidragande faktor till ett lyckat evenemang genom bidrag från Projektfonden." - Lunds Extremsportarsällskap

wakefest.jpg

humanifestivalen.png

Humanifestivalen, 2011

"Den 7/5 anordnade vi en Humanifestival i stadsparken i Lund med hjälp av AF:s Projektfond. Under dagen uppträdde 10 olika lokala band samt LUST studentteater, AMC Bleckhornen, Ordkonst och SkAlla. Det blev en mycket lyckad dag med ett stort antal besökare och många programpunkter. Eftersom detta var första gången vi arrangerade detta så hade vi svårt att hitta sponsorer som ville investera då detta inte var ett etablerat evenemang. Därför är vi mycket tacksamma för att AF:s Projektfond trodde på oss och gjorde Humanifestivalen 2011 möjlig." - Projekt Athena