What can I do?

Do you have an idea for something that in some way enriches and broadens Lund’s student life? Then you can apply for money from the Academic Society Project Fund!

In the spring of 2011 the Academic Society started a fund with the hopes to encourage creative projects and ideas that broaden the range of Lund’s student life and makes Lund to an even more eventful place than it already is.

The Project Fund has under its first few years supported a variety of activities such as a snowboard festival in Lundagård, an integration project with a focus on students, an entrepreneur contest, a fashion fair in AF-borgen and much, much more. Only imagination sets the limits and we would obviously like to see just how far your creative powers extend! 

 
 
 

Previous Projects:

 

sexolution, 2018

“AFs project fond made it possible for five behavioural science students to arrange a sex-positive evening at Mejeriet. They invited the popular podcast “Alla Våra Ligg” for an evening with a live-podd and a gameshow. The student organisation Projekt 6 also helped with a sex inspired quiz. While mingling the visitors could look at sex and body positive art from Emma Tenke, Linnea Håkansson and Hedda Vitestam. The goal for the night was to create an open and fun atmosphere to help people explore their sexuality. With 120 attendants we are happy to say that we succeeded! - Students from Behavioral Science program.”

Skärmavbild 2018-11-08 kl. 15.43.42.png

fmeilund.jpg

femilund, 2018

“In order to honour the international women’s day in 2018 Femilund, along with Radio AF and Mejeriet, organized an evening of culture and creativity in order to create space for women and non-men. During the evening students in Lund could listen to live performances for band, artists and spoken word as well as watch an short movie, buy art from local artists and dance the night away to music played by different DJs.” - FemiLund


STUDIO AF, 2017

"Några filmintresserade studenter vid Lunds universitet såg ett behov av lättillgänglig information om händelser och nyheter inom studentlivet i Lund och startade därför upp ett projektet för att möjliggöra detta under namnet "Studio AF". Projektet innebar bland annat att producera filmklipp till olika studentorganisationer och att göra komiska sketcher och uppdateringar om vad som pågick i studentlivet. Med tusentals views på sina klipp och över tusen följare på facebook, så talar siffrorna för sig själv om projektets framgång och framfart." - Studio AF

studioaf.png

crash.png

ENVIRONMENTAL CRASH COURSE, 2017

"Projektet föddes ur en idé om en mer konstruktiv och upplyftande syn på miljöproblem - ett sätt att motverka en klimatdepression som vi kände spreds genom studentlivet. Fyrtio deltagare rekryterades till en kurs i sex delar; en inledande workshop, en kväll om hållbar mathållning med Kimberly Nichols, en om klimaträttvisa, en om haven med Michael Palmgren, en om hållbar transport med Thomas Björnsson och en avslutande där vi knöt ihop säcken. Träffarna var uppdelade i en inledande introduktion till ämnet följt av en problemlösnings-övning vars form varierade från vecka till vecka." - Climate Reality Lund


ECODARE, 2017

"Våren 2017 arrangerades projektet EcoDare med stöd från Projektfonden. Projektet syftade till att nå enskilda studenter och få dem att lägga om till en mer hållbar livsstil. I utmaningen fick studenterna information om hur deras vardagliga val bidrar till klimatförändringar. Deltagarna kunde välja att delta i en tre veckor lång utmaning där de valde att ändra ett eller flera av dessa beteenden." - LU-Vision EcoDare

ecodare.png

insects.jpg

EDIBLE INSECTS, 2017

"Projektets mål var att informera om insekter som en hälsosam och miljövänlig proteinkälla. Med detta mål arrangerades två evenemang: en insektsbankett och en workshop. På
insektsbanketten fick de 70 deltagarna smaka på fem smårätter som innehöll olika slags insekter. Under banketten hölls det en kortare presentation om fördelarna med insekter som
matkälla. På workshopen som hölls två veckor senare fick de ca. 30 deltagarna bygga sin egen mjölmaskfarm med återvunnet material. Dessutom fick de viss information om
hemodling."
 - Hållbart Universitet


DIVIDED LAND, 2017

"Spelprojektet Divided Land var ett unikt spelevenemang och är uppbyggt som ett så kallat "megagame". Divided Land spelades i realtid och gick ut på att ta en roll som ledare för ett av länderna involverade i palestinafrågan under det brittiska palestinska mandatet 1947. Målet för projektet var både att låta deltagarna spela ett roligt och annorlunda spel tillsammans, men också att de skulle förstå den politiska verkligheten och händelseförloppet." - Game Makers Malmö

divided.jpg

publicspeaking.png

PUBLIC SPEAKING WORKSHOP SERIES, 2016

"Med bidrag från Projektfonden arrangerade Lund Debate Society fyra workshops under tre dagar för cirka 100 deltagande studenter. Målet var att förbättra studenternas förmåga att bygga argument och öka sitt självförtroende gällande att tala inför publik. Detta gjordes tillsammans med några av europas bästa coacher för public speaking och debatt." - Lund Debate Society


GREEN MAP PROJECT, 2016

"Projektet ämnade underlätta för studenter att hitta initiativ och företag relaterade till hållbarhet. En grupp studenter tog fram en karta som visade var studenterna kan köpa, transportera och göra saker på ett hållbart sätt. Bidraget från Projektfonden användes till att trycka 7500 kartor som delades ut bland studenter och företag i Lund." - Lund University Green Network

greenmap.png

truecostofcoal.jpg

True cost of coal, 2016 

This project was a workshop on storytelling & art-based communication on climate change. The three-days workshop was a mixture of input, small group and single work and interactive discovering and presentation in a multimodal way. The “The true Cost of Coal”- banner draws a connection between the extraction of fossil fuels, the history of industrialization, colonization and power, local and global consequences and resistance movements and the issue of alternative approaches to economic growth.


CULTURE NIGHT, 2015

"Under hösten 2015 arrangerade AAFRA en kulturafton med diverse element av afrikansk kultur. De bjöd på traditionell mat från både väst och öst, blandning av afrikansk musik, tipsrunda, diskussioner om temporära frågor om det som berör Afrika och dess folk. Evenemanget ägde rum på Samvetet och hade ungefär 50 deltagare." - AAFRA

culturenight.png

filmfestival.png

FILM FESTIVAL, 2015

"Under projektet Film Festival ville AAFRA, Association of African Affairs, uppmärksamma det internationella årtiondet för människor med afrikanskt ursprung genom en filmfestival där majoriteten (4/5) av filmskaparna var av afrikanskt ursprung och där varje film behandlade ett område som berörde dagens människor som identifierar sig som av afrikanskt ursprung. Varje film kommer följdes av ett panelsamtal där de lyfte fram frågor från publiken samt förde samtal om hur problemen som lyfts fram i filmerna representeras i vardagssituationer för människor av afrikanskt ursprung." - AAFRA


The “Rocket Shop” project, 2015

The ”Rocket Shop” project was kicked off by a lecture at ProLab where the practical and legal requirements of the rocketeering hobby were presented, together with a display of rockets and equipment. People built and launched rockets that landed safely and then could fly again. It’s not really rocket science, more like a wood shop, hence – the Rocket Shop, and is the only active rocket society in southern Sweden, probably all of Sweden.

Rocketshopphoto.jpg

worldaidsweek15.jpg

World AIDS week, 2015

In connection to the World AIDS Day Projekt Sex organized the ”World AIDS Weeks”, during which several events will took place in order to raise awareness of the HIV/AIDS epidemic within Lund. Under the theme “Lund cares, do you?”, students of Lund University could get informed about the disease, its history and how to protect oneself properly at the events. Some events included free HIV testing, pub quizzes and lectures by a former UNAIDS worker and by a person living with HIV.


Lund IV Debate Tournament, 2015

One of the largest debate tournaments in all of mainland Europe took place in December 2015, hosted by Lund Debate Society. Thanks to AF’s Projektfond, everything from foreign policy to the future of feminism was fruitfully debated in an open forum dedicated to the ideals of free speech.

Lund-IV-2015.png

kokbok.png

KOKBOKEN VÄLKOMMEN HEM, 2015

"År 2015 togs kokboken Välkommen Hem fram av aktiva från Västgöta Nation! Med den ville de hitta vad det är som har skapat matkulturen i Lund genom att följa med studenterna hem för att där få ta del av hembygdens godbitar. Med kokboken vill de visa vad studenter gör under sin studietid samt visa vad studenter är kapabla till i matväg." - Västgöta Nation


AAFRA, Association of African Affairs, 2015

AAFRA is an organization that wants to contribute to a richer student life by offering a forum for those who are interested in issues and concerns regarding Africa. With support from the Project Fund, AAFRA was able to re-open its organization and arrange a kick-off where they invited interested students to enjoy food, music, a quiz, and a mingle.

AAFRA.jpg

Teaterträning.jpg

Voice training and character for theater, 2015 

The grant from the Project Fund has been used to host a half-day workshop led by a person from the performing arts community PotatoPotato. The actors, with help from professional and educational guidance, a methodical warm up of the body, voice exercises focusing on chest support and help working with emotions like sadness and anger. The workshop’s focus was to find things in oneself that can be the basis for a character.


LUPEF Water Week, 2014

LUPEF (Lund’’s Political and Economic Association) organized a week of activities with the theme of Water, where the goal was to raise funds for the organization WaterAid. With support from the Project Fund, the meteorologist Nils Holmqvist was invited to lecture in Eden’s auditorium. Other events included a dinner at Västgöta nation, a Picnic Quiz in the Botanical Garden and participation in Lund’s Pride festival. The result of the collection ended up at 5500 SEK, which was donated to WaterAid.

LUPEF_Vattenvecka.jpg

the_international_day.jpg

The International Day, 2014 

The International Day is arranged by 7 of Lund University’s student unions and is a day dedicated to the international students at Lund University. Through a problem-solving mindset, the concerns of international students in the student life, at the university and in Lund and Sweden is discussed and highlighted. With support from the Project Fund, the day offered international students photographing for their resumes, seminars about how to write a resume (in Sweden), stories from alumni and their work experiences in Sweden as well as workshops.


art night in lund, 2014 

With help from the Project Fund, the Academic Society’s Art Collection implemented an exhibition called “Art Night in Lund”. The exhibition offered the artwork of twelve Nordic female artists, most of them related to Lund and Skåne. Examples of these are Tora Vega Holmström, Ellen Trotzig, Hedvig Tegner and textile artist Hannah Ryggen.

Konstkväll-i-Lund.jpg

UPF-80-års-jubileum.jpg

UPF 80 year anniversary, 2014

UPF (Foreign Policy Association) turned 80 and an anniversary celebration was organized. It was organized with lectures and workshops to give Lund’s students and residents an opportunity to take part of the UN’s Millennium Development Goals. Speaker Birgitta Ohlsson, Per Bolund and Asger Ryhl share their experiences in international politics and talked about their views on the goals. The Project Fund helped finance an event where members and alumni gathered to celebrate the history of UPF and inspire new members to drive the association forward.


Inter-Nordic student meetings, 2014

In 1843, the first Nordic student meeting was held in Uppsala where a large number of students from universities in the Nordic countries met and discussed current events. In the fall of 2014, Kuratorskollegiet hosted a Nordic student meeting in Lund. During the weekend, lectures, workshops and a banquet were held. The meeting ended with the signing of a treaty on strengthening future cooperation between the organizations.

INS.jpg

Skärmavbild 2017-12-01 kl. 17.20.47.png

60VALEN, 2013

"Hösten 2013 anordnades 60valen med stöd från Projektfonden! 60valen var helt enkelt en tvådagarsfestival i Lundagård som erbjöd 60 val! Syftet var att skapa en plattform för Akademiska Föreningens verksamheter att visa upp sig i samma forum.

Genom detta samarbete skulle det bli tydligare för övriga Studentlund och Lund vad AF är och gör och skapa ett intresse för att bli medlem och engagera sig. I festivalen medverkade 9 av 12 AF-utskott och 7 av 21 av AF:s erkända studentföreningar." - Akademiska Föreningen.


ROSA MARSCHEN, 2013

"Den 5:e oktober 2013 arrangerades den första Rosa Marschen i Lund. Med sina nära 400 deltagare och 38 000 kronor skänkta till Bröstcancerfonden, blev Rosa Marschen succé. Den 5km långa sträckan marscherades genom Lund i takt till Alte Kamererens slag. Väl tillbaka på Campus LTH började det Rosa Kalaset, där deltagare bjöds på fika med rosa smoothies, kaffe, mackor, äpplen och bakelser. Vinnare till marschens många olika tävlingar presenterades, och guldpriserna iPad och Nokia Lumia lottades ut. Slutligen hölls fyra inspirationsföreläsningar om forskning inom området. Rosa Marschen 2013 genomfördes tack vare bidrag från AF:s projektfond." - Rosa Marschen

rosa.png

lacs.png

UPPSTARTEN AV LACS, 2013

"Sommaren 2012 upptäckte några medlemmar i AF vilket utmärkt verksamhet couronnespel är för socialt umgänge och som tävlingsnöje, och fick därför idén att spela under mer organiserade former för att nå ut till fler intresserade. Föreningen LACS, Lunds Akademiska Couronnesällskap, bildades och fick stöd från Projektfonden för att kicka igång sin verksamhet." - LACS


Lundagårds Debate Breakfasts, 2013 

How can the university and the students get better at including international students? How will the university handle the concerns that student literacy is plummeting? And what are Lund’s ordenssällksap up to? These are some of the issues discussed at Lundagård’s breakfast meetings organized in Athen once a month. Here they raise the hottest topics in the magazine’s latest issue through a debate with a panel of experts or interesting debaters, headed by Lund’s Debate Society.

Debattfrukost.jpg

Copy of LGBT-seminar.jpg

RFSU SEMINARIUM OM HBTQ-AKTIVISM, 2013

"Våren 2013 genomförde RFSU Lund ett seminarium tillsammans med Studentafton och P6 på temat HBTQ-aktivism i länder där det inte är socialt accepterat. I seminariet deltog prins Manvendra Singh Gohil från Indien, prinsens gudson Deepak Kashyap, vice ordförande i RFSU Petter Forkstam, HBTQ-aktivisten Natascia Bernardi och seminariets moderator Maria Tonini." - RFSU LundStudentafton och Projekt 6


Heteroweek with P6, 2013 

For the first time Projekt 6 (P6) arranged a week long campaign about heterosexuality and how it affects us all. It was a week with lectures, workshops, quiz, short film screening, reflections, discussions and a lot more! With the support from AF we were able to hold two amazing lectures, one about heterosexuality and the law and the other about how heterosexuals really have sex.

hetero.jpg

VoicesofWomenJaneDinh.jpg

Voices of Women, 2013 

The Lund Debate Society (LDS) believes in reclaiming public discourse and promoting free speech, not just for the few who dare to speak but also those in particular whose voices have been drowned out. In celebration of International Women’s Day, LDS hosted a one-­‐day conference entitled ‘Voices of Women’ at Samhällsvetarkåren’s office, Samvetet. The event was planned and manned by members of LDS and had 18 participants, all students at Lund University and members of AF.


Lund Student Fashion Fair, 2012 

The 29th of November, 2012, 20-something designers gathered in Athen. It became a very appreciated evening where students displayed their clothing designs, accessories and illustrations. The project was initiated by two dedicated students with a passion for design, but were in need of an event to show their creations. Through this desire, they created Lund Student Fashion Fair, an evening with entertainment by the internationally famous house-DJ Björn Åkesson, Boelspexare walking the runway and food provided by AF’s Marskalkeri.

LundStudentFashionFair.jpg

FENAChallenge.jpg

FENA Challenge, 2012 

FENA Challenge is a challenge-driven innovation competition, focusing on the work process. The competition was originally organized in the fall of 2012. Part of the competition included ten “active” evenings where participants could take part in counseling sessions, inspirational lectures and workshops, as well as time to work within the group. The Project Fund contributed with financial support and counseling for the teams, along with dinner for the participants during four of the “active” evenings.


Lund Debate Challenge, 2012 

Lund Debate Challenge is one of the leading Scandinavian debate tournaments, bringing students from all across Europe together to test their ideas and push boundaries forward by debating some of the most pressing issues to the society at large. A grant from AF’s project fund made it possible to bring in external guest judges and cover costs for venues and printing materials.

LundDebateChallenge.jpg

sensommarfesten.png

THE LATER SUMMER PARTY, 2012

On September 22, 2012, Gothenburg’s nation organized Lund’s largest and most fun day of celebration, the Late Summer Festival! With Hoffmaestro on stage and a series of fun activities, the day became one that will be forever remembered by many students! Nearly 1100 pre-sale tickets were sold, and all the invited visitors (except for Hoffmaestro) were also invited in several other events


MÅNGFALDSARBETE, 2011 

"15 olika organisationer från Lund representerades under projektet där Hanin Shakrah höll en föreläsning om mångfaldens byggstenar. Föreläsningen följdes av diskussioner och gruppövningar som resulterade i ett antal projektidéer samt mynnade ut i bildandet av Mångfaldsplattformen." - Akademiska Föreningens Mångfaldsgrupp

AF-logo-original.png

Snowfest.png

SNOWFEST, 2011

Thanks to some dedicated enthusiasts, there stood an ice rink ready for Sweden’s southernmost ski and snowboard race ever. The riders were incredibly excited and a brave bunch of spectators endured the rain. Under the headlights the crowd was entertained by a series of high-class tricks and probably the first ever “backflips” and “900’s in the history of Lundagård.


The Reflecting Engineer, 2012

The Reflecting Engineer is an annual series of lectures around the topic of the environment and sustainability. The first time the series was held was in 2012 when it included five lectures, along with lunch, four during the spring and one in the fall. The Spring hosted lectures by, among others, EU parliament’s Carl Schlyter and the Social Entrepologist Brian Palmer. In the fall, Lund Sustainable Engineers held an inspirational lecture about the future’s opportunities for today’s engineering students.

denreflekterandeingenjoren.png

TSiL.jpg

KIckstart TSiL, 2011

TSiL, Tamam’s student association in Lund, works with integration, diversity and anti-racism issues in and around Lund’s student life and was formed in the middle of the spring semester of 2011. With the contribution of the Project Fund, they have been able to put up posters and other marketing materials and been able to focus on quickly initiating activities without having to worry about not being able to afford implementing them.


Lund Wakefest, 2011

Lund’s Wakefest 2011 was a great success with over 1000 happy people whom enjoyed the sun and the competition in Sjön Sjön. Lund’s Wakefest is founded on a strong commitment from, among others, Lund’s Extremsortarsällskap and Skåne’s Kabelsportförening. The event was ultimately followed through by AF being considered a valued partner that provided advice and a network into the student life. AF were also a financial contributor to a successful event through funds from the Project Fund.

wakefest.jpg

humanifestivalen.png

Humanifestivalen, 2011

May 7th Project Athena organized a Humanifestival in the central park in Lund with help from AF’s Project Fund. During the day, 10 different local bands performed, LUST student theater, AMC Bleckhornen as well as the writing groups Ordkonst and Skalla attended. It became a very successful day with a large number of visitors and many events and activities. It is largely thanks to fund programs, such as the one AF offers, that it became possible to host the festival.

As this was the first time hosting the festival they had a difficult time receiving money from the municipality and other potential sponsors who were unwilling to invest without it being a well-established event This can for many organizers dependent on sponsorships to become a catch-22, which is why we are especially grateful to AF’s Project Fund for believing and making Humanifestivalen 2011 possible.