Historia

 
 
timthumb (2).png

Akademiska Föreningens historia

År 1830 fanns det ungefär 400 studenter i Lund. Nationernas ekonomiska förutsättningar att hålla sig med egna lokaler var dåliga och deras verksamhet var därför ganska blygsam. Några kårer fanns överhuvudtaget inte. En gemensam samlingspunkt för stadens studenter var önskvärd och Akademiska Föreningen grundades av nationerna tillsammans med en samling yngre lärare vid universitetet. Förebild var Studenterføreningen i Köpenhamn som hade bildats tio år tidigare. På nyåret 1830 bildades Akademiska Föreningen. Inte för att ta tillvara på studenternas intresse som man skulle kunna tro, utan för att hålla reda på dem…

 
timthumb (4).png

AF Borgens historia

AF Borgen är ett byggnadskomplex i röd tegel uppfört i etapper och upptar hela södra delen av kvarteret ”Föreningen” med fasader åt väster, söder och öster. Den äldsta delen är den södra. Den byggdes 1851 och ritades av arkitekten H.J. Strömberg. Det blev en anläggning med fyra flyglar runt en gård och med ett fyrkantigt, krenelerat torn i varje hörn. Fasaderna artikulerades i andra våningen med lisener och spetsbågefriser vilka markerades med hjälp av tegel i avvikande, grågul färg i fälten mellan dem. Västfasaden avslutades med bågfrisen medan sydfasaden fick ännu en våning med spetsbågiga fönsteromfattningar och krenelerad avslutning. Mot öster fanns bara en våning och i mitten en port mot Sankt Annegatan.