Bilning & stängda studieplatser

2 maj kommer det påbörjas arbeten i Athen. På grund av detta kommer studieplatserna flyttas till andra platser i Borgen, det kan du läsa mer om på sidan Studieplatser. Det kommer låta mycket i delar av huset under denna period då hela Athens golv ska bilas upp och ersättas.

Tyra Bremborg