Back to All Events

Utbildningskväll: Sexuella övergrepp - Hur kan sexuella övergrepp påverka sexualitet?

Välkommen på en presentation om sexuella övergrepp och dess påverkan på sexualitet. Presentationen kommer hållas av Rebecca Sjöstrand Projektledare och kollegorna Rebecka Göransson and Michelle Nilsson från projektet Hela Mig av Föreningen Storasyster. 

Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för ett samhälle fritt från sexuella övergrepp genom förebyggande, stödjande och opinionsbildande insatser. De kommer bjuda in deltagarna till att tänka kring innebörden av sexuella övergrepp på ett mer omfattande sätt. Vi kommer också att prata om vanliga konsekvenser av sexuella övergrepp, såsom skuldkänslor, ångest, depression och sexualitetsproblematik. De kommer även förklara vilka typer av sexologiskt stöd som kan erbjudas till personer som har utsatts för sexuella övergrepp.

Som vanligt med P6 så sker detta i en miljö där alla ska känna sig säkra och alla ska respekteras. 

NÄR?: 28 mars, 18-20:00.
VAR?: AF-Borgen, Blå Vinden, våning 4 (mitt emot P6' gamla kontor)
ANMÄLAN? Genom att attenda Facebook evenemanget eller maila: education@projekt6.se

Varmt välkomna!

 

Education Evening: Sex and Sexual Assault - How can sexual assault affect sexuality?

Join us for a presentation on sexual assault and its impact on sexuality. This event will be led by Project Leader Rebecca Sjöstrand and her colleagues Rebecka Göransson and Michelle Nilsson from Hela Mig - Föreningen Storasyster. 

Föreningen Storasyster is a feminist, politically and religiously independent non-profit organization, which works toward an equal society free from sexual violence through prevention, advocacy and support. 
They will invite the audience to rethink the meaning of sexual assault in a more encompassing way than has been done before. We will talk about the common consequences of sexual assault such as feelings of guilt, anxiety, depression and sexual difficulties. They will explain the kinds of sexological support that can be offered to people who have been sexually assaulted. 
The workshop will be run through open discussions and group exercises.

As usual with P6 this presentation will take place in an enviroment where everyone should feel safe and comfortable and where everyone should be respected.

WHEN: 28th of March, 6-8 pm.
WHERE: AF-Building, Blå VInden, floor 4 (opposite P6' previous/old office)

You sign up by emailing education@projekt6.se or attending the Facebook event.

You are very welcome!