Verksamhet >> Samhällsfrågor

Samhällsfrågor har i alla tider engagerat studenter i Lund även utanför studierna, och nutiden är inget undantag! Genom AF kan du engagera dig i miljöfrågor, utrikespolitiska frågor, sexualpolitiska frågor, hälsofrågor, mångfaldsfrågor, feministiska frågor och mycket mer! Välkommen att rota runt bland alla våra föreningars hjärtefrågor här.

 
 

Erkända föreningar

 

HÅLLBART UNIVERSITET

Miljöförening som kämpar för att rädda världen och har kul samtidigt! Föreningen arbetar efter mottot ”tänk globalt, agera lokalt” och har såväl lokala som internationella frågor på sin dagordning. Föreningens mål är att stärka och koordinera studentengagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor vid Lunds universitet.

 

AIESEC

Med över 100 000 medlemmar i 126 länder och territorier, är AIESEC världens största studentdrivna ideella organisation. Future Leaders-programmet på campus erbjuder studenter till en modell för att utveckla sitt potentiella ledarskap genom att delta i projekt och genom verkliga upplevelser på arbetsplatsen. Utöver detta ger Global Volunteer-programmet möjlighet att arbeta på ett internationellt projekt i linje med FN: s mål för hållbar utveckling.

 

LAOS, Lunds Akademiska officerssällskap

LAOS verkar för att sprida intresse och kunskap om försvars- och säkerhetsfrågor vilket görs genom att föreningen anordnar föredrag, debatter och seminarier kring dessa områden. Sällskapet är i sitt arbete helt fristående från både Försvarsmakten och universitetet. 

 
timthumb (6).jpg

LUPEF, LUNDS EKONOMISKA OCH POLITISKA FÖRENING

En programförening som framför allt verkar för studerande till pol.mag och pol.kand med de grundläggande syftena att utgöra ett kontaktnät; att stimulera till politisk och ekonomisk debatt samt bevaka pol.mag- och pol.kandstudenternas intressen.

 

PROJEKT 6

En religiös och politiskt oberoende studentförening som arbetar för främjandet av sexuell hälsa bland studenter vid Lunds Universitet på ett fysiskt, emotionellt och socialt plan. Vårt mål är att få en större medvetenhet och ett säkrare sexuellt beteende bland Lunds studenter.

 

SJÖLUND

SjöLund, en navalakademisk förening, startad år 1964 har som syfte att som avkoppling från arbete och studier samla ledamöterna kring akademiska och örlogsmässiga traditioner, att hävda flottans intressen, att hålla kontakt med det aktiva kamraterna i Flottan samt att verka för fast sammanhållning mellan ledamöterna och Flottan.

 
stina.png

Studieinspiratörerna

Arbetar med att inspirera och motivera ungdomar med invandrarbakgrund samt ungdomar från studieovana miljöer till mer målinriktade studier. ”För en god sak, för en ökad mångfald, för ett universitet för alla”.

 

UPF, Utrikespolitiska Föreningen

Utrikespolitiska Föreningen (UPF) är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som brinner för att diskutera och sprida kunskap kring utrikespolitiska frågor. Föreningen grundades den 8 februari 1935 och har sedan dess erbjudit en plattform för de som är intresserade av omvärlden och utrikespolitik. För att beakta den internationella aspekten har vi engelska som officiellt språk. I UPF är det inte kunskap om- utan intresse i utrikespolitik som är det viktiga.

 

Samarbetsföreningar

 
femilund.png

FemiLund

FemiLund arbetar utifrån tre grundpelare: ge feminister vid Lunds universitet en naturlig mötesplats, erbjuda feministiska aktiviteter samt bidra till ett bättre och mer inkluderande universitet.Under dessa tre grundpelare arrangeras aktiviteter som föreläsningar, diskussionskvällar, studiecirklar, klubbkvällar och annat roligt! 

 
1381442_374565776053326_7131297572921331521_n.jpg

Oikos

Oikos Lund är en ideell studentorganisation som sammanför ekonomi- och informatikstudenter intresserade av miljömässig, social- och ekonomisk hållbarhet och ansvarsfullt företagande. Oikos hjälper eleverna att förstå begreppet hållbarhet i ekonomi och förvaltning genom en bred projektportfölj. 

 

Lund Sustainable Engineers

Lund Sustainable Engineers är en fri studentorganisation under Teknologkåren vid LTH. De utvecklar studenters intresse och engagemang i miljö, etik och hållbar utveckling. Detta gör de genom att arrangera föreläsningar, seminarier, etikpubar, dokumentärvisningar och diskussioner. LSE är en plattform där studenter nätverkar samt delar idéer och erfarenheter. 

 

Students Aware Lund

Students Aware Lund försöker väcka en medvetenhet och kritisk anda hos sina medlemmar. Globala och brådskande problem som lätt hamnar i skymundan diskuteras, utreds och presenteras i deras föreläsningar. Under dessa föreläsningar får studenter möjlighet att öva sin prestationsförmåga och presentationsdesign. Students Aware Lund organiserar dessutom fältresor med diskussionsteman till olika delar av Skandinavien.