Verksamhet >> Samtal och debatt

Visste du att vi har ett utskott som ger ut en tidsskrift med ordkonst varje termin? Eller att ett av våra utskott flera gånger varje termin gästas av inflytelserika personer från runt om i världen? Oavsett om du vill arrangera samtal mellan spännande och intressanta människor, eller vara med och driva en kreativ skrivarcirkel, så finns här någonting för dig. Här kan du läsa mer om vad AF kan erbjuda dig.

 
 

Utskott

 

Studentafton

Studentaftonutskottet har i över hundra år bjudit in världskända personligheter till studentaftnar dit alla är välkomna. En studentafton inleds på klassiskt manér med att gästen håller ett anförande varefter publiken ges tillfälle att ställa frågor till gästen. Vill man vara aktiv i utskottet så finns det en rad ansvarsområden att engagera sig i så som press, ekonomi, teknik, sponsring, marknadsföring, podd samt biljett.

 

ORDKONST

Ordkonst är utskottet för dig som är intresserad av litteratur, vad du än lägger i begreppet. Fyra gånger per år ger de ut en litterär tidsskrift med essäer, kritik, reportage och skönlitterära texter. Dessutom hålls skrivarcirklar, filmcirklar och läsecirklar, samt scenverksamhet. Här finns något för alla som är intresserade av litteratur och kultur! Vill du veta mer om verksamheten, delta i någon av cirklarna, bläddra i det senaste numret av tidskriften eller kontakta utskottet!

 

Erkända föreningar

 

LUPEF, LUNDS EKONOMISKA OCH POLITISKA FÖRENING

En programförening som framför allt verkar för studerande till pol.mag och pol.kand med de grundläggande syftena att utgöra ett kontaktnät; att stimulera till politisk och ekonomisk debatt samt bevaka pol.mag- och pol.kandstudenternas intressen.
 

 

UPF, UTRIKESPOLITISKA FÖRENINGEN

UPF är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som brinner för att diskutera och sprida kunskap kring utrikespolitiska frågor. Föreningen grundades 1935 och har sedan dess erbjudit en plattform för de som är intresserade av utrikespolitik. För att beakta den internationella aspekten är engelska det officiella språket i föreningen. I UPF är det inte kunskap om, utan intresse för utrikespolitik som är det viktiga.

 

Lund Debate society

The Lund Debate Society (LDS) är en ideell, opolitisk förening i Lund med syftet att uppmuntra och tillhandahålla en plattform för intellektuell offentlig debatt och kritiskt tänkande. Kärnan i organisationen fokuserar på veckovisa debattseminarier där medlemmar uppmuntras att aktivt diskutera alla möjliga frågor.
 

 
timthumb (35).jpg

LAOS, LUNDS AKADEMISKA OFFICERSSÄLLSKAP

LAOS verkar för att sprida intresse och kunskap om försvars- och säkerhetsfrågor vilket görs genom att föreningen anordnar föredrag, debatter och seminarier kring dessa områden. Sällskapet är i sitt arbete helt fristående från både Försvarsmakten och universitetet.

 
34579350_1911241925555757_2663581774579236864_o.jpg

Studentföreningen Ateneum

Studentföreningen Ateneum grundades år 1934 och är föreningen för dig som är liberal eller konservativ student vid Lunds Universitet. Med parollen att argumenten är viktigare än åsikterna, värnar förening en fri och levande debatt med högt i tak.

 

FemiLund

FemiLund arbetar utifrån tre grundpelare: ge feminister vid Lunds universitet en naturlig mötesplats, erbjuda feministiska aktiviteter samt bidra till ett bättre och mer inkluderande universitet.Under dessa tre grundpelare arrangeras aktiviteter som föreläsningar, diskussionskvällar, studiecirklar, klubbkvällar och annat roligt! 

 

Samarbetsföreningar

 
Debora.jpg

Debora

Debora är en feministisk och kristen studentförening i Lund. Vi är en mötesplats för alla oavsett kön, identitet, sexuell läggning, tro eller icke-tro. Vi träffas fyra gånger per termin för att samtala, reflektera och dela tankar om tro och feminism samt andra aktuella ämnen tillsammans, och såklart bjuds det alltid på fika! Information om viktiga datum och våra träffar finns alltid att hitta på vår Facebooksida. Varm välkommen till att i en trygg och öppen miljö dela också dina tankar med oss!