Bilning & stängda studieplatser

2 maj kommer det påbörjas arbeten i Athen. På grund av detta kommer studieplatserna flyttas till andra platser i Borgen, det kan du läsa mer om på sidan Studieplatser. Det kommer låta mycket i delar av huset under denna period då hela Athens golv ska bilas upp och ersättas.

Tyra Bremborg
Håltagningar i källaren

Under vecka 12 (18-22 mars) kommer det genomföras håltagningar i källaren, då ett nytt ventilationsaggregat ska installeras i gamla hyresgästförrådet. Det kan medföra att oljud sprider sig uppåt i huset.

Tyra Bremborg